Bild4_webb

Vi vill hitta en hållbar lösning för dig som hyresgäst och för våra fastigheter på Pennygången.

Pennygången är i behov av en renovering och efter dialog med hyresgästerna har vi kommit fram till att det sker på en grundnivå (stam- och badrumsrenovering) med möjlighet till tillval. Detta för att du som hyresgäst ska kunna påverka ditt eget boende. Du kommer att bo kvar i din lägenhet under renoveringen.

I samband med renoveringarna gör vi också om trapphusen och vi planerar för bergvärme i området.

Hus för hus
Pennygången 33-47 (Hus 3) är färdigrenoverat och vi går vi vidare med  Pennygången 49-63 (Hus 4). Vi kommer under hösten bjuda in er som bor i detta hus till dialog om renoveringen för att fånga upp era synpunkter. Vi planerar att starta renoveringen av Pennygången 49-63 (Hus 4) i maj 2016 och arbetet kommer att pågå under cirka 8 månader.

När Pennygången 49-63 (Hus 4), är färdigrenoverat planerar vi att renovera Pennygången 17-31 (Hus 2), följt av Pennygången 1-15 (Hus 1) och sedan Pennygången 2-108 (Långhuset).

Läs mer om vad som ingår i grundnivå och vilka tillval som finns. 

Läs mer om renoveringen och dialogen i Loggboken.