Öppet hus om nybyggnationen 26 februari

Vi kommer att bygga ca 550 nya bostäder, en ny matbutik, förskola, äldreboende, restauranger och mötesplatser i anslutning till Pennygången.

Första etappen lägenheter kommer att stå klara till 2021. Det kommer att finnas ett brett utbud av både små och stora bostadsrätter och hyresrätter.

De nya husens placering i terrängen utgår från samma principer som gällde då Pennygången skapades. Vi vill ta tillvara på och utveckla områdets kvaliteter på ett sätt som kommer fler till godo. Vi vill skapa en kreativ miljö där man kan leva hållbart och aktivt. Du som bor hos oss idag och har ett förstahandskontrakt har förtur till både hyresrätterna och bostadsrätterna. Du kommer att få information löpande under hela projektet.

Vi vill tacka alla som engagerat sig i dialogen kring nyproduktionen och kommit med goda idéer och synpunkter. Det har bland annat funnits önskemål om mataffär, cykelverkstad, gym och prylbytarrum, vilket vi tar med oss in i våra nya kvarter.

Välkommen till ett öppet hus den 26 februari då berättar vi om nyproduktionen, förtur och svarar på dina frågor.

Dag & tid: 26 februari, klockan 17.00-18.30
Plats: Pennygången 35.

Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Jubileumssatsningen BoStad2021

bostad2021_RGBGöteborg växer och vi blir allt fler invånare. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer en unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Satsningen kallas BoStad2021.

De 7000 extra bostäderna ska byggas på ett 30-tal platser runt om i staden. Göteborg har inte för avsikt att expandera utåt, istället är avsikten att nyproduktionen ska ske i ”mellanstaden”, där det finns luckor intill de större kommunikationsstråken.

Nyproduktionen på Pennygången är en del i jubileumssatsningen BoStad2021. Här planerar vi att bygga cirka 550 nya bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter. Vår nyproduktion på Fyrklöversgatan och Briljant- och Smaragdgatan ingår också i BoStad2021.

Se filmen om BoStad2021.

Här kan du läsa mer om Stena Fastigheters nyproduktioner. 

Renovering av Pennygången 17-31 pågår

Renoveringen på Pennygången pågår för fullt. Efter dialog med er hyresgäster har vi tillsammans kommit fram till att renoveringen sker på en grundnivå med möjlighet till tillval. Det innebär ett stambyte med nytt badrum och olika tillval till badrummet och köket. På så vis kan vi möta de många olika önskemål hyresgästerna har. Upplägget gäller för hela Pennygången och vi renoverar hus efter hus. Läs mer om upplägget. 

Pennygången 33-63 är färdigrenoverade och just nu pågår renoveringen av Pennygången 17-31.

Renoveringen tar ungefär 8 veckor i varje lägenhet och du bor kvar i din egen lägenhet. Under denna tid kan badrummet inte användas. Du har då tillgång till hygienbodar med dusch och toalett på gården samt vask och kallvatten på varje våningsplan i trapphusen. Vattnet i köket är avstängt i max 3 veckor, under denna tid hämtar du vatten i trapphuset på ditt våningsplan.

En badrumsrenovering medför tyvärr alltid vissa olägenheter för de boende. Vi gör allt vi kan för att din vardag ska fungera så bra som möjligt under renoveringstiden. Du erhåller också en hyresfri månad som kompensation.

Förutom badrumsrenoveringen kommer vi att genomföra en renovering av samtliga trapphus vilket innebär ommålning, ny belysning, nya säkerhetsdörrar, postboxar, ljudabsorbenter samt elektroniskt passersystem in till trapphuset.

Inför uppstart av varje etapp kommer vi att ha ytterligare informationskvällar om hur en stamrenovering går till samt vilka tillval som finns. Håll utkik efter inbjudan i trapphuset.

 

Preliminär tidplan

  • Pennygången 1-15 startar v 4.
  • Pennygången 2-30 startar i augusti 2018.
  • Pennygången 32-58 startar i augusti 2019.
  • Pennygången 60-86 startar i augusti 2020.
  • Pennygången 88-108 startar i augusti 2021.

Du får mer information när vi närmar oss renoveringen av ditt hus.

 

 

Öppet hus om nybyggnationen

Vi planerar att bygga cirka 550 bostäder och plats för nya verksamheter i området. Vi vill gärna veta vad du tycker! Vad saknas här som vi bör ha med oss i planeringen av det nya? Kom till vårt öppet hus den 15 maj.

Livet på Pennygången – vad saknar du? Gemensamma lokaler, café med arbetsplatser…?

Mobilitet – hur vill du ta dig till och från Pennygången? Bilpooler, cykelverkstad, tryggare gångvägar…?

Vi visar skisser och informerar om förtur för dig som är hyresgäst hos oss idag.

  • Dag & tid: 15 maj 2017, klockan 17.00-18.30
  • Plats: Pennygången 35.

Arkitekter och medarbetare på Stena Fastigheter finns på plats.

Vi bjuder på fika. Välkommen!

 

 

Workshop: Hur vill vi bo i framtiden?

725_bokmassan

Stena Fastigheter Göteborg bjuder in till en öppen workshop på temat: hur vill vi bo i framtiden

Drömmer du om att din bostad ska hjälpa dig att leva mer hållbart eller älskar du ny teknik och smarta lösningar som förenklar i vardagen? Vill du ha nya former för ditt boende, kanske bo i ett modernt kollektiv? Eller vill du bo mer yteffektivt?

Stena Fastigheter Göteborg kommer att bygga runt 2000 nya lägenheter runtomkring i Göteborg de närmaste åren. För oss är det viktigt att utveckla bra bostäder och bostadsområden där våra hyresgäster trivs. Vi vill gärna veta vad du drömmer om och hur du ser på framtidens boende. Genom att involvera dig vill vi lära oss mer om vad du tycker är viktigt i ditt hem, och vilka idéer du har om framtidens boende gällande arkitektur, planlösningar, ny teknik och
gemensamma utrymmen. Dina tankar är värdefull input till oss i vårt arbete med att utveckla bra boende.

Välkommen på en öppen workshop 21 november!

Vi vill bjuda in dig och din familj till en öppen workshop. Alla våra hyresgäster får delta, barn och unga är särskilt välkomna. Vi kommer att samla in era tankar och åsikter genom olika stationer med olika teman, med fokus på hur vi vill bo i framtiden. För barn och unga har vi särskilda stationer där de kan dela med sig av sina idéer.

Kom och träffa oss! Vi bjuder på enklare mat och något att dricka. Anmäl dig genom att maila till goteborg.fastigheter@stena.com senast måndagen den 14 november.

Vi kommer att vara i en lokal i ditt område, adressen meddelas efter att du anmält dig.

Välkommen!

Har du idéer men kan inte delta?
Maila oss dina tankar på goteborg.fastigheter@stena.com

Öppet hus om nybyggnationen – titta på skisser och träffa arkitekter

Välkommen till ett nytt öppet hus där vi visar skisser på den planerade nybyggnationen på Pennygången. Med oss har vi  arkitekterna Gunnar och Nazdar från White Arkitekter som tagit fram skisserna. Det är White Arkitekter som har ritat de  befintliga husen på Pennygången.

Vi planerar att bygga cirka 500 nya bostäder på Pennygången och just nu pågår arbetet med detaljplanen. Projektet ingår i  stadens jubileumssatsning BoStad 2021, som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och näringslivet med syftet är att tillföra fler lägenheter, vilket Göteborg har ett stort behov av. När Göteborg fyller 400 år 2021 ska 7 000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, stå färdiga.

Välkommen till öppet hus 9 och 11 maj!
Den 9 maj klockan 17.30-19.00 och 11 maj klockan 16.00-18.00 finns vi på Pennygången 35. Kom och träffa oss, arkitekterna på White och titta på skisser för nybyggnationen. Vi vill gärna ha dina synpunkter. Vill du veta mer om de olika sätt vi utvecklar området på – genom löpande förvaltning, vår Relationsförvaltning®, upprustning och pluslägenheter – så berättar vi gärna om detta också. Vi bjuder på fika.

Dialog om nybyggnationen

Stena Fastigheter Göteborg är en av aktörerna i stadens jubileumssatsning och vi planerar att bygga nya bostäder i våra bostadsområden på Pennygången, Fyrklöversgatan och Briljant- och Smaragdgatan. På Pennygången planerar vi för cirka 500 nya hem. När vi utvecklar våra bostadsområden gör vi det tillsammans med dig som bor här. Dina synpunkter och ditt engagemang är viktigt för oss!

Första dialogmötet är den 22 och 25 februari. Läs mer i kalendern

 

 

 

Trapphus klart – kom och titta

Trapphuset på Pennygången 35 är nu färdigställt utifrån arkitektens förslag. Vi har bland annat målat om, satt upp ljudabsorbenter och utökat ljuskällorna.

Måndagen den 14 december klockan 17.30-19.00 är du välkommen hit för att se hur fint det blev och ge oss dina synpunkter på hur vi kan göra det ännu bättre i nästa trapphus. Du kan samtidigt passa på att besöka vår visningslägenhet om du är nyfiken på hur det renoverade badrummet kommer att bli.

trapphus PennygångenIMG_2218IMG_2216

Kommande renoveringar på Pennygången

Renoveringen på Pennygången 33-47, Hus 3, är klar och hyresgästerna har flyttat in. Nu fortsätter renoveringen av de andra husen på Pennygången.

Vi har fått in många bra synpunkter från er som bor i Hus 3 och från er andra på Pennygången kring renoveringen av Hus 3. Denna utvärdering, tillsammans med den tekniska utvärderingen av renoveringen i Hus 3 ger oss ett bra underlag att gå vidare med. Nästa steg är dialog med berörda hyresgäster och projektering av Hus 4, Pennygången 49-63.

Grundnivå och tillval
Kommande renovering sker på en grundnivå med möjlighet till tillval, precis som i Hus 3. Detta för att du som hyresgäst ska kunna påverka ditt eget boende. Det innebär att vi gör en stam- och badrumsrenovering i alla hus och du som hyresgäst kan göra olika tillval. Du kommer att bo kvar i din lägenhet under renoveringen. Vi kommer också att utföra arbeten i husgrunden som kan påverka dig som hyresgäst genom vattenavstängningar. I samband med renoveringarna gör vi också om trapphusen. Just nu färdigställer vi trapphuset på Pennygången 35.

Hus 4, Pennygången 49-63
Planen är att vi nu går vidare med Hus 4, Pennygången 49-63. Vi kommer under hösten bjuda in er som bor i detta hus till dialog om renoveringen för att fånga upp era synpunkter. Vi planerar att starta renoveringen av Hus 4, Pennygången 49-63, i maj 2016 och arbetet kommer att pågå under cirka 8 månader.

Kommande renoveringar
När Hus 4, Pennygången 49-63, är färdigrenoverat planerar vi att renovera Hus 2, Pennygången 17-31, följt av Hus 1, Pennygången 1-15 och sedan Långhuset, Pennygången 2-108. Vi återkommer med mer information om detta.

 Bergvärme
Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer vi att installera bergvärme på Pennygången som ett komplement till den fjärrvärme vi har idag. Just nu pågår förberedelser för att borra på gården till Hus 3, Pennygången 33-47. När detta arbete är klart ska gården göras iordning och vi bjuder då in er som bor här till ett möte för att lyssna in era synpunkter på hur ni vill utforma gården.

Synpunkter kring renoveringen av Pennygången 33-47, Hus 3

Renoveringen på Pennygången 33-47, Hus 3, är klar och hyresgästerna har flyttat in. Vi har under det senaste året haft dialog i olika former för att fånga upp hur vi på bästa sätt kan hitta en hållbar lösning för dig som hyresgäst och för våra fastigheter på Pennygången. Tack till alla som engagerat sig!

Synpunkter från hyresgästerna på Pennygången 33-47, Hus 3
Vi har ställt ett antal frågor till hyresgästerna i Hus 3 för att få kunskap om vad man tyckte fungerade bra och mindre bra kring renoveringen. Vi fick in svar från 34 hushåll av 51. Tack för era svar! Vi har fått till oss många bra synpunkter som vi tar med oss i den löpande förvaltningen och i kommande renoveringar.

Alla som svarade på enkäten är nöjda med sina renoverade badrum. Många har valt flera av de tillval man har kunnat välja mellan – som är ett resultat av den dialog vi haft. 10 säger att man är nöjd med de tillval som finns och 22 vill gärna ha fler tillval än det som erbjuds idag. Då önskar man bland annat lamputtag i taket, diskmaskin, nytt kök, att elen görs om i alla rum och nya golv eller slipning av parketten.

Nästan alla är nöjda med den information man fått och de samtal vi fört. Man upplever att synpunkterna har tagits tillvara och att man fått ett bra bemötande av medarbetarna på Stena Fastigheter och dess entreprenörer.

Lämna dina synpunkter på öppet hus den 30 september
Du som bor i ett annat hus på Pennygången är också välkommen att lämna dina synpunkter på hur du upplever att dialogen har fungerat och vad vi kan bli bättre på inför kommande renovering. Varmt välkommen till vårt öppna hus på Pennygången 35 den 30 september klockan 16.00-19.00.

Kommande renoveringar
Inför kommande renoveringar på Pennygången bjuder vi in berörda hyresgäster till dialog. Renoveringen kommer att ske på en grundnivå med möjlighet till tillval. Mer information om renoveringen kommer under hösten.