Bild7_webbDu som bor i bostadsområdet har många kloka synpunkter på hur vi kan utveckla området och det vill vi ta tillvara. Genom att lyssna in, diskutera och föra dialog tillsammans med er som bor här kommer vi fram till en hållbar lösning.

Vi har under det senaste året haft dialog i olika former för att fånga upp hur vi på bästa sätt kan hitta en hållbar lösning för dig som hyresgäst och för våra fastigheter på Pennygången. Tack till alla som engagerat sig!

Resultatet är att renoveringen kommer att ske på grundnivå och därtill kan hyresgästerna göra tillval. Grundnivån innebär bland annat renoverade badrum och nya elstammar. Hyresgästerna kan göra tillval i badrum och kök. Inför kommande renoveringar på Pennygången bjuder vi in berörda hyresgäster till dialog.

Vi har också en dialog kring den planerade nybyggnationen i området för att se hur vi tillsammans kan utveckla området på bästa sätt.