Stena Fastigheter Göteborg är en av aktörerna i stadens jubileumssatsning och vi planerar att bygga nya bostäder i våra bostadsområden på Pennygången, Fyrklöversgatan och Briljant- och Smaragdgatan. På Pennygången planerar vi för cirka 500 nya hem. När vi utvecklar våra bostadsområden gör vi det tillsammans med dig som bor här. Dina synpunkter och ditt engagemang är viktigt för oss!

Första dialogmötet är den 22 och 25 februari. Läs mer i kalendern