Renoveringen på Pennygången 33-47, Hus 3, är klar och hyresgästerna har flyttat in. Nu fortsätter renoveringen av de andra husen på Pennygången.

Vi har fått in många bra synpunkter från er som bor i Hus 3 och från er andra på Pennygången kring renoveringen av Hus 3. Denna utvärdering, tillsammans med den tekniska utvärderingen av renoveringen i Hus 3 ger oss ett bra underlag att gå vidare med. Nästa steg är dialog med berörda hyresgäster och projektering av Hus 4, Pennygången 49-63.

Grundnivå och tillval
Kommande renovering sker på en grundnivå med möjlighet till tillval, precis som i Hus 3. Detta för att du som hyresgäst ska kunna påverka ditt eget boende. Det innebär att vi gör en stam- och badrumsrenovering i alla hus och du som hyresgäst kan göra olika tillval. Du kommer att bo kvar i din lägenhet under renoveringen. Vi kommer också att utföra arbeten i husgrunden som kan påverka dig som hyresgäst genom vattenavstängningar. I samband med renoveringarna gör vi också om trapphusen. Just nu färdigställer vi trapphuset på Pennygången 35.

Hus 4, Pennygången 49-63
Planen är att vi nu går vidare med Hus 4, Pennygången 49-63. Vi kommer under hösten bjuda in er som bor i detta hus till dialog om renoveringen för att fånga upp era synpunkter. Vi planerar att starta renoveringen av Hus 4, Pennygången 49-63, i maj 2016 och arbetet kommer att pågå under cirka 8 månader.

Kommande renoveringar
När Hus 4, Pennygången 49-63, är färdigrenoverat planerar vi att renovera Hus 2, Pennygången 17-31, följt av Hus 1, Pennygången 1-15 och sedan Långhuset, Pennygången 2-108. Vi återkommer med mer information om detta.

 Bergvärme
Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer vi att installera bergvärme på Pennygången som ett komplement till den fjärrvärme vi har idag. Just nu pågår förberedelser för att borra på gården till Hus 3, Pennygången 33-47. När detta arbete är klart ska gården göras iordning och vi bjuder då in er som bor här till ett möte för att lyssna in era synpunkter på hur ni vill utforma gården.