Renoveringen på Pennygången 33-47, Hus 3, är klar och hyresgästerna har flyttat in. Vi har under det senaste året haft dialog i olika former för att fånga upp hur vi på bästa sätt kan hitta en hållbar lösning för dig som hyresgäst och för våra fastigheter på Pennygången. Tack till alla som engagerat sig!

Synpunkter från hyresgästerna på Pennygången 33-47, Hus 3
Vi har ställt ett antal frågor till hyresgästerna i Hus 3 för att få kunskap om vad man tyckte fungerade bra och mindre bra kring renoveringen. Vi fick in svar från 34 hushåll av 51. Tack för era svar! Vi har fått till oss många bra synpunkter som vi tar med oss i den löpande förvaltningen och i kommande renoveringar.

Alla som svarade på enkäten är nöjda med sina renoverade badrum. Många har valt flera av de tillval man har kunnat välja mellan – som är ett resultat av den dialog vi haft. 10 säger att man är nöjd med de tillval som finns och 22 vill gärna ha fler tillval än det som erbjuds idag. Då önskar man bland annat lamputtag i taket, diskmaskin, nytt kök, att elen görs om i alla rum och nya golv eller slipning av parketten.

Nästan alla är nöjda med den information man fått och de samtal vi fört. Man upplever att synpunkterna har tagits tillvara och att man fått ett bra bemötande av medarbetarna på Stena Fastigheter och dess entreprenörer.

Lämna dina synpunkter på öppet hus den 30 september
Du som bor i ett annat hus på Pennygången är också välkommen att lämna dina synpunkter på hur du upplever att dialogen har fungerat och vad vi kan bli bättre på inför kommande renovering. Varmt välkommen till vårt öppna hus på Pennygången 35 den 30 september klockan 16.00-19.00.

Kommande renoveringar
Inför kommande renoveringar på Pennygången bjuder vi in berörda hyresgäster till dialog. Renoveringen kommer att ske på en grundnivå med möjlighet till tillval. Mer information om renoveringen kommer under hösten.